Giriş
   Kullanıcı Adı:  Şifre:

    

  Üye olmak istiyorum    
  Şifre İşlemleri
 

İndex

Haber

Yazı boyutu Azalt Arttır
   Yorum Yap

BÜYÜKŞEHİR YASASI NEDİR, NE DEĞİLDİR? BU YASA İLE NE GELECEK NELER DEĞİŞECEK?
Hatay, Aydın, Balıkesir, Denizli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’ı Büyükşehir Statüsü’ne sokan yasa ile yaşanacak değişimler henüz kendini hissettirmezken, tartışmalar ise sürüyor.

 

Hatay, Aydın, Balıkesir, Denizli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van’ı Büyükşehir Statüsü’ne sokan yasa ile yaşanacak değişimler henüz kendini hissettirmezken, tartışmalar ise sürüyor. Özellikle de yasanın ne getireceği ya da ne eksilteceği noktasında. Şu ana kadar açılan iptal davaları ise, bu “eksilenler” noktasında yapılan itirazlara karşılık oldu. Antakya ise, kendi içinde 2 ayrı ilçeye evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antakya’nın yanı sıra Defne adında kurulan ikinci bir ilçe, Antakya’dan alınan parçalarla bedenleştirildi bile. Buna dair yapılan itirazlar ve tereddütler ise yerini, bekleyiş ve olası değişimin yaratabileceği sinerji ile değiştirdi.

Peki, sokaktaki vatandaşın halen sorup durduğu bu yasa tam olarak ne ve ne getirmesi bekleniyor? Özellikle de idari yapılanmadan vatandaşın alacağı hizmete kadar tartışıladuran başlıkların alt metinlerinde ne var?

İşte o merak edilen başlıklar ve hayata eklenecek olan o değişimler…

 

Yeni Yasayla Halkın Yerel Yönetimlerdeki Temsilinde Herhangi Bir Azalma Olacak mı?

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak bu alanlar büyükşehir belediyesi kapsamına alınacağından, İl Genel Meclisi üyeleri yerine İlçe Belediye Meclisleri seçilecek ve bu üyeler arasından Büyükşehir Belediye Meclisi oluşacaktır. Halkın yerel yönetimlerde temsili açısından herhangi bir eksilme söz konusu değildir. İl Genel Meclisi üyeleri yerlerini İlçe Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine bırakacaklardır.

 

Yeni Yasayla Merkezi İdarenin Mevcut Yetkilerinden yani Merkezce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca Yürütülen Hizmetlerde Kullanılan Yetkilerden Yerel Yönetimlere Herhangi Bir Aktarımda Bulunuldu mu?

Yeni düzenlemeyle Merkezi Yönetimin zayıflatıldığı veya üniter yapının bozulduğu iddiaları tamamen yersizdir. Zira bu kanunla Merkezi İdare tarafından veya Valilik ve Kaymakamlıklarca yürütülen hizmetlerde kullanılan yetkilerden hiçbiri yerel yönetimlere devredilmiş değildir. Sadece mevcut yerel yönetim birimlerince kullanılan yetkiler ve yürütülen hizmetler, büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerine devredilmektedir. Ayrıca valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için denetim ve performans değerlendirmesi görevleri verilmiş; hizmetlerin aksamaması için kapsamı ve kullanım şekli açıkça belirtilen yetkiler yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Yeni Yasayla Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belde Belediyeleri Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Hizmet Vermeye Nasıl Devam Edecek?

Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilgili kısmı ilk mahalli seçimlerle birlikte yürürlüğe gireceğinden, hizmetler bir önceki yılda olduğu gibi devam ettirilecektir.

Bununla birlikte bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç) iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İl Özel İdaresi’nin veya katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabidir. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından

 nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını  ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.

 

Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Genel Meclisi Üyeliklerinin Yerine Kimler Seçilecek?

Büyükşehirlerde büyükşehir meclis üye sayıları nüfusa göre artacak ve il genel meclisi üyeliklerinin yerini yeni nüfusa göre seçilen bu meclis alacak.

 

Küçük Belediyelere Verilen Denkleştirme Ödeneği Devam Edecek mi?

Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere verilmekte olan denkleştirme ödeneği ciddi oranda arttırılmakta ve mevcut adaletsizlik giderilmektedir.

 

Büyükşehirlerde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Sadece Nüfus Kriterine Göre mi Pay Verilecek?

Yeni düzenlemeyle nüfus kriteri yanında yüzölçümü kriteri de dikkate alınarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere pay verilecektir.

 

Nüfusu 500’ün Altında Kalan Köylerimizin Tüzel Kişiliği Kaldırılacak mı? Yeni Mahalleler Kurulabilir mi?

 

Yeni Yasa ile büyükşehir dışında kalan 52 ilde köy tüzel kişilikleri aynı şekilde korunuyor. Büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişilikleri nüfusa bakılmaksızın mahalleye dönüştürülüyor. Dolayısıyla bugün mevcut olan toplam 53382 muhtarlık sayısı aynen korunuyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni mahalle kurulabilmesi için nüfus şartı aranıyor. Nüfusu 500’den aşağı olmamak üzere belediye meclisi kararıyla mahalle kurulabilmesine imkan tanınıyor.

 

Büyükşehir İle İlçe Belediyesi veya İlçe belediyeleri Arasındaki İhtilaflarda Hangi Kurum Yetkili Olacak?

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır.

 

Büyükşehirlerde Yeni İlçe Kurulabilecek mi? Nasıl?

Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için, kurulacak ilçenin nüfusu en az 20.000 olmalıdır. Bununla birlikte büyükşehirde, ilçe olmak için doğal olarak bir ilçeden ayrılmak gerekecektir. Bu durumda ayrılmak istenilen ilçe nüfusu 100.000’in altına düşmemelidir. Birkaç ilçeden alınan nüfusla 20.000’i tamamlayarak ilçe olmak isteyen yerler ayrıldıkları hiçbir ilçenin nüfusunu da 100.000’in altına düşürmemelidir. Bütün bu prensip ve gerekliliklerin yanında ilçe kurulabilmesinin yeni bir kanunla mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Seçmenler Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

Söz konusu yerlerde seçmenler; mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti seçimi, İlçe belediye meclis üyeleri seçimi, İlçe belediye başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı için oy kullanacak.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Yeni Konut Yapımı İçin Belediyelerden Ücretsiz Tip Proje Hizmeti Alınabilecek mi?

İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar ve İşletme Ruhsatı Sorunu Nasıl Çözülecek?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeyle mahalleye dönüşen köylerde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca, bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır.

 

Merkezi İdarenin Yürüttüğü İşlerle İlgili Olarak Büyükşehirlerde Nasıl Bir Görev Dağılımı Gerçekleşecektir?

Merkezi idarenin yürüttüğü işlerle ilgili; hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmette aksamalara engel olmak, denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek, afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi kurulabilmesi imkanı yeni yasayla sağlanmaktadır.

 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yerine Nasıl Bir Düzenleme Getiriliyor?

Yeni Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde köy bulunmayacağından, daha önce bu birliklerin yürüttüğü hizmetler bağlı belediyelerce sürdürülecektir. Büyükşehirlerin dışında kalan illerde söz konusu birlikler hizmetlerini daha önce olduğu gibi sürdüreceklerdir.

 

Büyükşehir Yasasında Baz İstasyonlarıyla İlgili Yeni Bir Düzenleme Getiriliyor mu?

Yeni Yasayla belediyelere baz istasyonlarına ücreti karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verilmektedir.

 

Kadın ve Çocuklar İçin Konukevi Açma Zorunluluğu Hangi Belediyeler İçin Söz Konusudur?

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilmektedir.

 

Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel, bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.

 

Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis Edilecektir?

Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca paylaştırılacaktır.

 

Köye Dönüşen Belde Belediyelerine Verilen Paylarla İlgili Nasıl Bir Düzenleme Getirilmektedir?

Köye dönüşen belediyeler için 5779 sayılı kanun uyarınca verilen paylar, 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilmeye devam edecektir. İlbank A.Ş tarafından söz konusu belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları bu paydan karşılanacaktır.

 

Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye Devredilecek?

Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine bırakılacaktır.

 

Kapanan Belediyelerdeki Personelin Alamadıkları Alacakları Ne Olacak?

Personelin bu alacakları devroldukları belediyelerce ödenecektir.

 

Büyükşehir Olan İllerde Paylaştırma ve Devir İşlemlerinden Sonra İhtiyaç Fazlası Personelin Durumu Ne Olacak?

Devirler sonrasında bir tek kadrolu (işçi ve memur) ve sözleşmeli personelin işine son verilmeyecektir. Ayrıca bu personel özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına nakledilecektir.

 

İlçe Belediyeleri Otopark Gelirleriyle İlgili Nasıl Bir Yükümlülüğe Sahiptir? Otopark Gelirleri Başka Bir Kaleme Aktarılabilir mi?

İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyelerine aktarılması ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin yalnızca otoparkların inşasında kullanılması söz konusudur.

 

Büyükşehir Belediyelerinin Otopark, Büfe ve Çay Bahçelerinin İşletmelerini 3. Kişilere Devri Mümkün mü? Nasıl?

Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devri mümkündür. Devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olarak yapılması yeni yasada düzenlenmiştir.

 

Büyükşehir Belediyeleri Sorumluluk Alanına Giren Hizmetlerde İlçe Belediyelerine Yetki Devrinde Bulunabilecek mi?

Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla ilçe belediyelerine devredebilecek veya ilçe belediyeleriyle birlikte yapabilecektir. Büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine yetki devri yapabileceği veya birlikte yürütebileceği görevler şunlardır:

Otopark yapmak ve işletmek, Otogar yapmak ve işletmek, Adres ve numaralandırma işlemleri, Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek, Toptancı halleri yapmak ve işletmek, Mezbaha yapmak ve işletmek, Ana caddelerin temizlik hizmetlerini yapmak.

 

Yeni Yasayla Belediyelerin Mabetlere Yardım Yapabilmesi Mümkün mü?

Yeni yasada belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını karşılayabilmeleri konusunda yetkiler tanınmış, mabetlerin içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya indirimli şekilde verebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

 

Yeni Kurulan İlçe Belediyelerine Merkezi Bütçeden Herhangi Bir İlave Kaynak Aktarılacak mı?

Yeni kurulan ilçe belediyelerine merkezi bütçe yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBV Gelirlerinden alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır.

 

Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Köyler, Beldeler ve İlçeler Mevcut Statülerini Ne Zamana Kadar Sürdürecek?

Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli idareler seçimine kadar sürdürecektir. Belediyelerin bu yasayla sorumluluk alanlarına giren yerleşim yerlerine seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlanmaktadır.

 

Nüfusu 2000’in Altına düştüğü İçin Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Belediyelerin Yeniden Belediye Olabilmeleri Mümkün mü?

Yeni düzenlemeye göre belde olarak yeni bir belediye kurabilmek için gerekli olan nüfus 5000’dir. Bu kriter sağlandığında 3’lü kararname ile yeni bir belediye kurmak mümkün olabilecektir. Bu arada,kurulacak belediyeye 5 km’den daha yakın mesafede bir belediye bulunmaması ve kurulacak belediyeye katılacak yerlerin de 5 km’den uzakta olmaması gerekmektedir.

 

Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Beldelerin Komşu Oldukları İl İlçe veya Beldelere Katılabilmesi Mümkün mü?

Köye dönüşen beldelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu 2000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmaları 30.06.2013 tarihine kadar mümkündür.

 

Yeni Bir İlçe Belediyesi Kurulabilmesinin Kriteri Nedir?

Yeni bir ilçe belediyesi kurulabilmesi için nüfus kriteri bulunmaktadır. Bu nüfus asgari 20.000 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her türlü ilçe oluşumu için yeni bir yasal düzenlemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

 

Büyükşehir Belediye Sınırları İçine Alınan Tüm Birimler Yönetimin Belirlenmesinde Etkili Olabilecek mi?

Her şeyden önce Yeni Yasayla hizmette öne alınan anlayış, seçilmiş insanın seçmene karşı sorumluluğu olacaktır. Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili her türlü düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl Genel Meclisi Üyesi seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak bilemeyen seçmen Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, birinci kademeden başlayarak, muhtarını, ilçe belediye meclisini,  ilçe belediye başkanını ve büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca kendi yakın çevresinin değil, bağlı bulunduğu ilçenin, dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi olabilecektir.

 

Özellikle Turizm Beldeleri Belediye Hizmetleri Açısından Yeni Büyükşehir Yasasından Olumsuz mu Etkilenecek?

Yeni Büyükşehir Yasası belediye hizmetleri açısından belki de en çok turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine katkı sağlayacaktır. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında kıyaslanamayacak farklar bulunan belde belediyelerimizin kış nüfusuna göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az birkaç misli nüfusa hizmet etmesi ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla belediye hizmetleri veremeyecekleri aşikar olduğu halde bu uygulamaya devam edilmesi talihsizlikti. Yeni Büyükşehir Yasası belde belediyelerini kaldırarak planlama ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve daha geniş imkanlarla ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.

 

Büyükşehir Sınırlarına Giren ve Mahalleye Dönüşen Beldelerde Su, kanalizasyon Gibi Hizmetler Nasıl Verilecek? Su Ücreti Yatırmak İçin Kent Merkezine mi Gidilecek?

Büyükşehir sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetleri büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altındadır. Bu durumda büyükşehirlerde tüzel kişiliği mahalleye dönüşen beldeler, bağlandığı ilçe belediyesinde büyükşehir belediyesi tarafından açılacak olan irtibat ve hizmet büroları aracılığıyla hizmet alabileceklerdir. Ücret ödeme konusu PTT, tahsil vezneleri ve anlaşmalı banka şubeleri vasıtasıyla çözüme kavuşturulacaktır.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İçme ve Kullanma Suyu Ücretleri Alınacak mı?

Yeni Büyükşehir Yasası'na göre köyden mahalleye dönüşen yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %'ini geçmeyecek şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Altyapı Eksikliğinin Giderilmesi İçin Herhangi Bir Kaynak Ayrılıyor mu?

Köyden mahalleye dönüşen yerlerin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin ’unu 10 yıl süreyle ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.

 

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi, Harç, katılım payı gibi kalemler Vatandaşa Ek Bir Yük Getirecek mi?

Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır.

 

Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Tarım Arazileri, Çayır, Mera, Hayvancılık vb. Yeni Büyükşehir Yasasıyla Kaldırılıyor mu?

Yeni Büyükşehir Yasasıyla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm altına alınmaktadır.

 

Büyükşehir Sınırları İçinde kalan Köy Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılmasıyla Köye Bağışlanmış Mülklerin Durumu Ne Olacak?

Yeni Yasa’nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki 3.maddesinin 4.fıkrası şöyledir:

 “Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum

 veya kuruluş, bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Belediye Gelirlerinin Artması ne şekilde olacak?

Mevcut durumda büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan GBVG’nin (Genel Bütçe Vergi Gelirleri) %5’i büyükşehre verilirken, Yeni Büyükşehir Yasası’nın getirdiği düzenlemeyle bu miktar il genelinde toplanan GBVG’nin %6’sına çıkmaktadır.

Diğer taraftan mevcut durumda Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2.5’i nüfus esasına göre büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılırken, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’yla yapılan düzenlemeye göre Türkiye genelinde toplanan GBVG’den büyükşehir içindeki ilçe belediyelerine ayrılan bu pay %4.5’e çıkartılmaktadır.


Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’yla büyükşehirlere sağlanan ek gelirin hizmet kalitesinin arttırılmasına önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.  Bu Habere Yapılan Yorumları Göster (0)

Bu habere hiç yorum yapılmamış ilk yorumu siz yapın.
Tüm Yorumlar
 

 

Diğer Haberler

Anket

Reklam

   İstatistik Bilgi »
Aktif Ziyaretçi 2
Bugün Gelen 7
Toplam Gelen 2717595

SAYIN ZİYARETÇİMİZ

IP Adresiniz

 54.167.186.83

Sitemizi ziyaretiniz