Haber Detayı
21.5.2015 Bu haber 832 kez okundu
 
Su zammı mahkeme kararıyla iptal edildi
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyuna yapılan zam mahkeme kararıyla iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Ak Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç yazılı bir açıklama yaptı.
 
 

Atıç yapmış olduğu acıkmada; “Uzun bir süreden bu yana Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ağır su zamları nedeniyle çok yüksek su faturaları ile mağdur edilen değerli hemşerilerimize yapılan bu dayatma ve zulüm Hatay İdare Mahkemesi tarafından Yürütmenin durdurulması kararıyla durdurulmuştur.

Değerli hemşerilerimiz kıymetli Hatay halkına uzun bir süreden bu yana Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan su bedelleri ödettirilmiştir.

Halkımıza çektirilen bu zulüm karşısında AK Parti grubu olarak aylarca su zamlarının iptal edilmesine ilişkin 3 defa önerge verilmesine rağmen verilen önergeler Hatay Büyükşehir Başkanı tarafından gündeme dahi alınmamıştır. Yine AK Parti meclis grubumuz tarafından HATSU olağanüstü toplantıya çağrılarak vatandaşlarımızın susuz kaldığını, hizmet alamamakla birlikte çok yüksek su faturaları ödettirildiği ifade edilmiş ve bu su zamlarının hem meskenlerde hem de iş yerlerinde iptal edilmesi ve düşürülmesi gerektiği önerilmiştir. Ancak Tüm bu önerilerimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ ve CHP grubu tarafından dikkat alınmamış ve göz ardı edilerek vatandaşlarımızın mağduriyetleri hiçe sayılarak görmezden gelinmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ ve CHP meclis grubunun vatandaşlarımıza karşı bu dayatması karşısında daha fazla katlanma imkanı kalınmamış, yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamaya son vermek Amacıyla Reyhanlı Belediye Başkanımız Hüseyin ŞANVERDİ tarafından Hatay İdare Mahkemesine su zammının iptaline ilişkin 17.03.2015 tarihinde dava açılmıştır.

Açılan bu davada özetle; 2560 sayılı yasanın uygulanma mecburiyeti bulunan büyükşehirlerde, su tarifesi belirlenirken idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin bulunmadığı ve bedelin yasada belirtilen masrafların üzerine bir kar oranı eklenerek belirlenmesinin yasanın emredici hükmü olduğu görülmektedir.

Yasa koyucunun vatandaşlar için temel ihtiyaç niteliğinde bulunan temiz suyun tekel sağlayıcı konumunda bulunan belediyelerce ticari bir meta haline getirilmemesini  ve su bedeli belirlenirken tüm belediyelerce ölçülü ve adil bir bedel belirlenmesini öngördüğü anlaşılmaktadır.    

Davaya konu Reyhanlı ilçesinde dava konusu iş yerleri için tespit edilen içme suyu m3 fiyatının 2014 yılında 1,60TL , Antakya ilçesinde 2010 yılında 2,75TL, 2011 yılında 2,75 TL, 2012 yılında 3,02 TL 2013 yılında 3,02 TL ve 2014 yılında 3,02 TL olduğu, diğer büyükşehirlerden sadece İstanbul İlinde suyun m3 fiyatının 8,80TL olduğu bunun dışında diğer illerde fiyatın 0,75 ile 7,27 aralığında değiştiği, suyun m3 fiyatının aritmetik ortalamasının da 4,80 TL civarında olduğu anlaşılmıştır.

İlçe halkının müşterek ihtiyacı olan şebeke suyunun dağıtımı, depolanması ve fiyatının belirlenmesi konusunda Tekel konumunda olan davalı idarenin abonelerine ekonomik olarak yük teşkil edecek makul sayılmayacak uygulamalardan kaçınması ve su ücretlerine yapılacak zammı günün ekonomik koşulları enflasyon olayları ile hizmetin sunumunda ortaya çıkacak ek maliyet unsurları ile birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi gerekeceği açıktır. Dava konusu olayda 2015 yılında iş yerinde belirlenen İçme suyu fiyatlarının gerek aynı bölgede önceki yıllar fiyatlarına göre gerekse de Büyükşehirlerde geçerli olan su fiyatlarına göre makul karşılanamayacak oranda yüksek olduğu, enflasyon oranları ile açıklanamayacak ölçüde artış gösterdiği, bu denli artışın tekel hizmet sağlayıcı niteliği olan davalı idare karşısında seçim şansı olmayan tüketicilere ekonomik açıdan yük teşkil edecek boyutta olduğu sonucuna ulaşıldığından dava konusu tarifenin iş yerlerine uygulanmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir.

Bu nedenle Hatay İdare Mahkemesi 2015/914 E sayılı dosyası ve 12.05.2015 tarihli ara kararınca iş yerleri için uygulanan m3 fiyatının 8,50 TL olarak belirlenmesine ilişkin kısmının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27.maddesi uyarınca YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmiştir. 

Görüldüğü üzere; Hatay Büyükşehir Belediyesinin Vatandaşlarımıza karşı getirmiş olduğu bu su zammının haksız olduğu kanaatine varılmıştır. İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en pahalı su bedeli olduğu, bu bedelin maliyet ve kar  hesabı gözetildiğinde hukuka aykırı olduğunun açıkça anlaşıldığı belirtilmiştir.Aylardır AK Parti grubu olarak Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü SAVAŞ ve CHP grubunu uyarmamıza rağmen, Getirilen su zamlarının;

 Halkımızda ciddi mağduriyetler ve buna karşın tepkiler oluşturduğuna dikkat çekilmiş, Ancak  Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ ve CHP grubu tarafından dikkate alınmamıştır.

 Ev ve İş yerlerine gelen su faturalarının, ailelerimizi, halkımızı ve esnafımızı mağdur ettiğini ve altından kalkılamayacak derecede zorda bıraktığına dikkat çekilmiş ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ ve CHP grubu tarafından dikkate alınmamıştır.

En temel ihtiyaçların başında gelen su hizmetinin tekelinde bulunduran Büyükşehir Belediyesinin  bu hizmeti verirken sergilemiş olduğu bu tavrına ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarımıza dayatılan bu su zammına Hatay İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Karar vererek, Aziz Halkımıza karşı adeta zulüm gibi gelen su Zammına  DUR demiştir.

Açılan dava Pilot olarak Reyhanlı Belediye Başkanımız tarafından açılmış ve su zammının iptaline ilişkin karar tüm İş yerlerimize de emsal teşkil etmektedir.Su zamlarına ilişkin meskenlere yönelik uygulanan yüksek su bedelleri de henüz mahkeme de olup  ümit ediyoruz ki meskenlere ilişkin  olan kısmı da  iptal edilerek kıymetli hemşerilerimize çektirilen bu çile sona erecektir.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devletidir. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesi gerekmektedir. Seçilmiş olsun yada olmasın kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiç kimse kanunsuz, hukuka aykırı olarak bir işlem yapma hakkına sahip değildir. Hele Bu işlemden dolayı vatandaşımız milletimiz zarar görecekse bizler asla buna müsaade etmeyiz.

Siyaseti bugüne kadara amaç olarak değil, daima milletimize hizmet etmekte araç olarak gördük. Bu bağlamda bize oy vermiş yada vermemiş olsun tüm halkımızın her türlü talep ve sıkıntılarında yanlarında olduk ve inşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hizmet anlayışımızda hiçbir zaman oy mefhumu gözetilerek adım atmak olmamıştır, bundan sonra olmayacaktır. “Birilerinin kaç oy verirsin ona göre hizmet ederim” yada “bana oy verin size hizmet getireyim” şeklinde ucuz ve gayri ahlaki siyaset yaklaşımları siyasi anlayışımızda asla yer bulamaz. Söz konusu su zammı da görüldüğü üzere bize oy vermiş yada vermemiş tüm halkımızı mağdur ettiğinden AK Parti olarak milletimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.  

 Bizler AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizden aldığımız yetki ve güç ile Toplumumuzun tüm katmanlarına Seçmenimiz olsun yada olmasın, rengi, ırkı mezhebi ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğimizi, haksızlık ve usulsüzlükler karşısında yine aynı azim ve kararlılıkla duracağımızı Kamuoyuna bildirir saygılar sunarız.” Dedi.


 
Bu Haberi Yazıdır Bu Haberi Facebook'ta Paylaş !!!
 
Yorumlar
Haber Arama

  

Facebook
Anketler
Web sitemizi nereden duydunuz ? 02.12.2010 
611 Kişi Oy Kullandı.
Radyo %4 27 
Televizyon %1 11 
Gazete %13 83 
Başka bir web sitesinden %16 103 
Tesadüf %63 387 

İstatistik Bilgi
Aktif Ziyaretçi 1
Bugün Gelen 38
Toplam Gelen 3139217

SAYIN ZİYARETÇİMİZ

IP Adresiniz

 93.89.225.254

Sitemizi ziyaretiniz